logo

Нема негативно влијание на работата на срцето

Еден од најголемите ризици врзани за пушењето е развојот на коронарните болести на срцето, што е главен причинител на смртноста во САД. Пушењетого го зголемува ризикот од почеток на оваа болест за 2 до 4 пати и се смета дека пушењето е причина за скоро 10% од кардиоваскуларните болести во Светот.

Една од најголемите предности се подразбира дека се електронските цигари, намалувањето на ризикот од оштетување на срцето и крвотокот. Сега постојат ограничени докази на оваа тема, но ова истражување покажува дека електронските цигари немаат никакво негативно влијание на работата на срцето. Иако е сеуште прерано да се прогласи електронската цигара како средство без никаков ризик, ова истражување покажува дека самото тело ни говори дека преминувањето на нив драстично го намалува ризикот.

Извор: : http://ecigarettereviewed.com/study-e-cigarettes-have-no-adverse-effect-on-acute-heart-function